SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK

Sprawozdanie merytoryczne UTW za rok 2019
1). Liczba słuchaczy na 01.01.2019 – 180 osób
2). Zebrania Zarządu w 2019 roku odbyło się 4 posiedzeń zarządu + 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej
3). Uchwały Zarządu; w 2019 roku uchwalono 3 uchwały
Nr 1 – przyjęcia członków zwyczajnych do Stowarzyszenia UTW,
Nr 2- wykreślenia członków zwyczajnych ze Stowarzyszenia UTW,
Nr 3 – przyjęcia Regulaminu rozliczenia kosztów podróży       służbowej,
4). Działalność merytoryczna w Rudzkim UTW dzieli się na:
– zajęcia odpłatne i nie odpłatne
Do działalności nie odpłatnej zaliczamy:
– comiesięczne wykłady z różnych dziedzin wiedzy,
– seminaria,
– klub dyskusyjny,
– sekcja poetycka,
– kółka zainteresowań; chór, teatrzyk, sekcja plastyczna,
– kawiarenka uniwersytecka
Do działalności odpłatnej zaliczamy;
– lektoraty językowe na różnych poziomach;
• Język angielski,
• Język niemiecki,
• język rosyjski,
odpłatność 8 zł,
– akademia filmowa 1 raz w m-cu w kinie Patria koszt 12 zł,
– zajęcia sportowo-rekreacyjne w Unii Brackiej gimnastyka izometryczna 1x w tygodniu koszt 6 zł, zajęcia na basenie w Nowym Bytomiu 2 x w tygodniu koszt 6 zł od osoby,
– wycieczki turystyczne; jednodniowa do Opawy w Czechach,
5- dniowa Bardo Ślaskie, Karlowe Wary i Mariańskie Łaźnie ,
W analizowanym okresie odbyło się 9 wykładów ogólnych,
Stowarzyszenie prowadzi 2 seminaria:
– Spacerkiem dookoła świata ,
– Literatura,
Każde seminarium odbywało się raz w miesiącu.
Liczba słuchaczy biorących udział w seminariach jest zmienna
od 10 – 25 słuchaczy. Seminaria z literatury zakończyliśmy w m-cu czerwcu, niespodziewana choroba zakończyła cykl zajęć z literatury.
Jedną z najbardziej ciekawych działań edukacyjnych to Inauguracja. W analizowanym okresie w części edukacyjnej wykład wygłosił pan prof. zwyczajny Andrzej Gwóźdź, wykład dotyczył Kazimierza Kutza a w części artystycznej wystąpił teatrzyk Samo życie ze sztuką „Strusie”
5). Kółka artystyczne
Stowarzyszenie prowadzi w ramach swojej działalności statutowej chór, teatrzyk i sekcje plastyczną.
1) Chór
Sprawozdanie z działalności Chóru „Carmina Silesia” w roku 2019.
Działalność i praca Chóru „Carmina Silesia” w 2019 roku przebiegała podobnie, jak w latach poprzednich.
Próby odbywały się w każdą środę pod dyrekcją p. Aldony Kciuk-Herberg.
W 2019 roku chór dał 8 koncertów.
12.01 – Częstochowa „IV Kolędowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” – województwa śląskiego i ościennych.
23.01 – Koncert Kolęd w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodek św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej.
25.01 – Chrzanów – przegląd zespołów artystycznych UTW z okolicznych miast.
12.06 – Koncert podczas mszy św. w Kościele pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie – zakończenie zajęć II semestru.
13.06 – Dom Kultury w Halembie – koncert dla sympatyków miasta Lwów – spotkanie pt. Orły i Anioły zorganizowane przez p. Marka Judyckiego.
15.06 – pogrzebowa msza św. za zmarłego członka naszego chóru, serdecznego przyjaciela i nieodżałowanego „basa” Alojzego Klasika.
– Gaudeamus – inauguracja kolejnego roku działalności RUTW.
27.11 – Dom Kultury w Świętochłowicach – koncert z okazji 100-lecia PCK.
14.12 – Dom Kultury w Bielszowicach – „Koncert Opłatkowy”
Cały rok 2019 chór pracował nad poszerzeniem repertuaru i doskonaleniem poziomu wykonania.
Sporządziła Maria Zych
2) Teatrzyk
Sprawozdanie za rok 2019 Małgorzata Urbańczyk (opiekun koła teatralnego „SAMO ŻYCIE”, sekretarz Zarządu UTW)
Nasz teatr działa już 11 rok.
W czasie zajęć teatralnych dużą uwagę poświęcaliśmy ćwiczeniom w mówieniu, ćwiczeniom pamięci, wzbogacaniu słownictwa, swobodnym wypowiedziom, ćwiczeniom oddechowym, nauce oddychania przeponowego, ćwiczeniom głosowym, artykulacji, ćwiczeniom relaksacyjnym, ćwiczeniom poprawnej dykcji, ćwiczeniom koncentracji, treningowi wyobraźni i pracy z tekstem.
Ukoronowaniem pracy zespołu było przygotowanie i wystawienie sztuki w dwóch aktach „STRUSIE”
Były prowadzone ciekawe warsztaty i spotkania:
– uczestniczyliśmy w spektaklach teatralnych i koncertach.
– nasza premiera spektaklu STRUSIE” w czasie inauguracji Nowego Roku Akademickiego w CKS w Rudzie Śląskiej.
– 100 lecie PCK- występ teatru dla gości z Katowic i okolicy w CKŚ- Świętochłowice
– udział w spektaklu naszych kolegów i koleżanek z UTW Świętochłowice „ Miś Uszatek”
– Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów- wyjazd z przedstawieniem „ Wigilia w drodze”( wyróżnienie)
– Udział teatrzyku w Konkursie Recytatorskim dla Seniorów pod Hasłem „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą …”- Dąbrówka Wielka k/ Piekar Śląskich. Nagrody i wyróżnienia dla koleżanki Doroty Książek.
– Udział teatru w uroczystej gali rozdania nagród w konkursie Gryfne Godki – Dom Kultury w Piekarach Śląskich. II miejsce naszej koleżanki Doroty Książek.
– Udział teatrzyku na uroczystości zakończenia roku akademickiego RUTW. Premiera nowej sztuki „Bajki dla dorosłych) 5 bajek.
– Portret naszej NOBLISTKI Olgi Tokarczuk. Wieczór z Olgą Tokarczuk. Prezentacje utworów noblistki. Czytanie fragmentów nagrodzonego utworu. Reflaksje przy herbatce.
– Praca nad scenariuszem „Strusie”
– Występ teatrzyku na opłatku UTW w Domu Kultury w Bielszowicach. Kilka migawek z naszego występu „ Anioły są wśród nas” można było zobaczyć w TV Katowice.

3).Plastyka

6). Nowe formy działalności:
Do nowych form zaliczymy utworzenie sekcji poetyckiej prowadzonej przez Wiesławę Żurek. Zajęcia odbywają się 2 x w m-cu liczba uczestników piszących do szuflady 5 osób.
Sprawozdanie z działalności „Szuflady poetyckiej” w roku 2019.
Grupa skupiona w „Szufladzie poetyckiej” nie jest liczna (3-5 osób), ale chętnie spotyka się co 2 tygodnie (I połowa roku- środa, II- piątek). W roku 2019 odbyło się 15 spotkań. Poświęcone były zapoznaniu się z wybranymi poetami, zgodnie z zainteresowaniami członków grupy (W.Szymborska, J.Lechoń, Z.Herbert, B.Leśmian, C.K.Norwid, K.Gałuszka, Marta Fox, S.Barańczak, A.Bursa, M.Buczkówna, T.Śliwiak, A.Zagajewski, J. Kornhauser).
Drugi nurt działalności grupy to twórczość własna, inspirowana bądź poznawaną twórczością poetycką, np. tworzenie limeryków na wzór utworów Szymborskiej, czy tekstów inspirowanych twórczością Agnieszki Osieckiej.
Ćwiczenia stylistyczne, tworzenie tekstów na podstawie wybranego motywu, krytyczne czytanie tekstów poetów-amatorów, dyskusja na temat własnych tekstów członków grupy to przedmiot naszych spotkań z poezją i sobą nawzajem. Kończąc rok akademicki 2018 /2019 uczestniczki otrzymały certyfikat ukończenia pierwszego roku działalności „Szuflady poetyckiej”. W perspektywie być może uda się wydać tomik poezji członków grupy.
Opiekun grupy – Wiesława Żurek

7). Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora UTW z siedzibą
w MCK.
W roku 2019 w Dyskusyjnym Klubie Seniora odbyło się 38 spotkań o różnej tematyce z udziałem zaproszonych gości. W spotkaniach uczestniczyło od 20 – 30 osób. W piątym roku działalności Klubu odnotowaliśmy zwiększenie liczby członków, którzy zainteresowani są tematyką spotkań. A jest ona bardzo różnorodna, co wiąże się z ciekawymi prelegentami. W roku 60. urodzin naszego miasta odbyliśmy 3 spotkania z pracownikami Rudzkiego Muzeum Miejskiego, m.in. p. Mateuszem Kitlem i p. Andrzejem Godojem. Ponieważ klubowicze są ciekawi świata gościliśmy młode małżeństwo z Anglii, Joannę i Marka Townend, a także p. Sebastiana Kolona, znawcę kultury żydowskiej i organizatora Festiwalu Irlandzkiego w Rudzie Śląskiej, mieszkającego w Irlandii Wojtka Kostkę oraz franciszkanina i misjonarza z Ugandy o. Bogusława Dąbrowskiego. O zdobywaniu szczytów w Himalajach opowiadał dr Adam Hamerla, a po raz kolejny odwiedziła nas dr Renata Popik, uczestniczka Polskiej Misji Medycznej w Birmie. Naszym gościem była też dziennikarka TVP, korespondentka wojenna z Syrii p. Natalia Rasiewicz. Opowieści o Kubie wysłuchaliśmy w wydaniu Danusi Balcer, zaś do Japonii zabrał nas p. Henryk Sikora – to członkowie naszego Klubu. Zainteresowaniem cieszyły się wszystkie spotkania dotyczące zdrowia, np.
„Spacer po zdrowie, czyli nordic walking” z dr. Michałem Kuszewskim. O pasji rowerowej i skokach spadochronowych opowiadał nam 70-latek Janusz Badura, a tajemnice rugby ujawnił pasjonat tego sportu, prezes klubu Wojciech Kołodziej,
zaś taniec irlandzki zaprezentowała i objaśniła jego historię – tancerka Ida. Dla poprawy pamięci odbyliśmy dwa spotkania z p. Mariolą Duczmal, która zapoznała nas z technikami zapamiętywania.
Poznaliśmy też ludzi sztuki: gitarzystę Ludwika Konopko, ukraińskiego muzyka, który opowiedział nam historię swej kariery, i p. Grzegorza Kubiaka, miłośnika muzyki klasycznej, a zwłaszcza J.S.Bacha, a także artystę niebanalnego (multimedialnego,) adiunkta ASP w Katowicach p. Ksawerego Kaliskiego. Bardzo interesujące było spotkanie z tłumaczem literatury polskiej na gwarę śląską p. Grzegorzem Kuligiem. Poważne tematy podjął p. Paweł Szybko, adwokat, który przekazał nam ważne wskazówki dotyczące spadku i testamentu, a p. Małgorzata Tkacz-Janik z Regionalnego Instytutu Kultury z Katowic przedstawiła zagadnienia feminizmu w ujęciu historycznym i współczesnym.
Odbyliśmy ciekawe spotkania z dyrektorem nowo otwartej Stacji Biblioteka na dworcu w Chebziu p. Krystianem Gałuszką, a także trzy wycieczki: do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, oczyszczalni ścieków w Orzegowie i Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. W wakacje odbyliśmy wycieczkę do Cieszyna i Górek Wielkich – tu w Muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej wysłuchaliśmy opowieści wnuczki pisarki o jej życiu i twórczości. Ciekawe było spotkanie z p. Wojtkiem Kostką, organizatorem Festiwalu Irlandzko-Śląskiego, a także udział w „Dyskursie literackim na Banhofie” w ramach tegoż. Spotkanie z pisarką Sabiną Waszut, mieszkanką Rudy, zachęciło nas do przeczytania jej książek, których akcja toczy się na Śląsku. O Roaulu Wallenbergu opowiadał nam p. Sebastian Kolon.
Gościliśmy tak ciekawe osoby, jak Ślązak roku p.Edward Jon i finalistka teleturnieju „ Jeden z dziesięciu”, rudzianka p.Grażyna Putoń.
Leczenie światłem to wiedza dotycząca naszego zdrowia, a dla ducha mieliśmy piękny jesienny wieczór z piosenką w wykonaniu p. Anny Morajko-Fornal i Grzegorza Dudziaka.
Dyskutowaliśmy także o autorytetach w dzisiejszym świecie, Międzynarodowym Dniu Teatru i Rudzie naszego dzieciństwa.
Zakończyliśmy rok 2019 tradycyjną klubową wigilią z udziałem członków Klubu i zaproszonych gości.
Podsumowując: Klub rozwija się prężnie, podejmujemy ciekawe tematy, poznajemy niezwykłych ludzi, uczestniczymy w zdarzeniach kulturalnych i wyjazdach edukacyjnych, rozmawiamy na różne tematy. Warto dodać, że w ramach Klubu Seniora obejrzeliśmy w 2019 roku 7 spektakli w Teatrze Śląskim, w Teatrze Rozrywki i Operze Śląskiej.
Liczba członków Klubu sukcesywnie wzrasta. Nasze dokonania dokumentujemy w kronice Klubu Seniora i systematycznie ukazującym się miesięczniku UTW „60+ Aktywność i Optymizm” (9 numerów).
Rok 2020 jest dla nas jubileuszowy, bo Klub Seniora ukończy w październiku piąty rok działalności.
(Wiesława Żurek) Klub Dyskusyjny

8) Gazetowy miesięcznik UTW
W minionym roku wydane zostało 8 numerów gazetki ” 60+Aktywność i Optymizm” Każdy numer ukazywał się w liczbie około 30 egzemplarzy, w których poruszono tematy ; relacje z działalności UTW, wydarzenia kulturalne w mieście, relacje ze spotkań z ciekawymi ludźmi w Klubie Seniora, reportaże z podróży członków Klubu, publikacja wierszy członków „Szuflady poetyckiej” Materiały- artykuły do gazetki wprowadzają nasi słuchacze biorący udział w różnych imprezach okolicznościowych, Redaktor naczelny pani Wiesława Żurek a skład redakcyjny się poszerzył o nowe osoby.

9). Działalność kawiarenki Rudzkiego UTW – „ Bądźmy Razem”
w roku 2019.
1. Spotkania członków kawiarenki odbywają się we wtorki
w godz.11.00 – 13.00 w siedzibie UTW.
– Liczba uczestników 12 – 20 .
– Opiekę nad kawiarenką sprawuje Krystyna Niestrój- członek UTW.
– Celem spotkań jest integracja słuchaczy UTW, nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, rozwijanie zainteresowań i aktywności społecznej.
– Słuchacze sami planują i proponują tematykę zajęć.
2. Formy zajęć:
– dyskusje na aktualne tematy, omawianie ciekawych utworów literackich np. seria o wybitnych Ślązakach, filmów, wymiana poglądów i doświadczeń np. kulinarnych:
– spotkania z ciekawymi ludźmi,- ćwiczenia mózgu /krzyżówki, zgadywanki, gry zespołowe itp/:
-zajęcia z rękodzieła i rysunku przed świętami Bożego Narodzenia
i Wielkanocy:
– poranki patriotyczne z okazji Święta Niepodległości, a także 100 rocznicy Powstania Śląskiego,
– spotkanie opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka itp.
-zorganizowano wycieczki do Mosznej w maju 2019, Ołomuńca –grudzień 2019.
-członkowie kawiarenki uczestniczą w seansach filmowych Klubu Seniora
w kinie „Patria”:
Integralną częścią kawiarenki jest grupa brydżowa licząca 6 osób, którą prowadzi nasz kolega Edmund Niestrój.
Koleżanki -Stasia i Ola dbają o kawę, coś słodkiego dla uczestników
i czuwają nad miłą atmosferą zajęć.
Na uwagę zasługuje fakt ,że w miesiącach październik i listopad 2019, uczestnicy kawiarenki i nie tylko , brali udział w bezpłatnych warsztatach tanga argentyńskiego, które zorganizowało Stowarzyszenie Majowa Szkoła Tańca w Zabrzu pod kier. Marii Kucharskiej i Krzysztofa Kardasia w siedzibie UTW.
Zaprosiliśmy do współpracy członków Rady Seniorów M. Ruda Śl.
Odbyło się 10 spotkań tanecznych w gorącej atmosferze tanga argentyńskiego a także muzyki akordeonowej przewodniczącego Rady Seniorów p.Józefa Osmendy.
Hasło :” Taniec sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi „ przyświecało uczestnikom warsztatów.
Inicjatorem i organizatorem w/w zajęć tanecznych była Krystyna Niestrój wiceprzewodnicząca Rady Seniorów M. Ruda Śl. oraz członek Rudzkiego UTW
10). Kino „PATRIA”
Współpraca z kinem „Patria „ w Rudzie Śl- 2019r.
Słuchacze UTW obejrzeli w roku 2019 w ramach Akademii Filmowej dla Seniorów-7 filmów. Dzięki staraniom dyrektorki kina -pani Ewy Brzezińskiej-Dłóciok mogliśmy oglądać dzieła kinematografii światowej i polskiej. m.in. Kurier, Za jakie grzechy Panie, Z miłości do…, Boska Florenz…
Prelekcje wygłaszane przed projekcja filmu przez panią Wiesławę Żurek spotykają się z dużym zainteresowaniem widzów, wprowadzają wiele ciekawych informacji o filmach, aktorach, o tle historycznym filmu itp.
Często treść filmów jest tematem dyskusji prowadzonych
w kawiarence UTW.
Słuchacze UTW cenią sobie bardzo klimat starego kina, życzliwość
i serdeczność gospodarzy. Mam nadzieję, że współpraca z Akademią Filmową dla Seniorów na trwale zagościła w programie edukacyjnym Rudzkiego UTW . Nad współpracą z Akademią Filmową czuwa Krystyna Niestrój.
11). Zakończenie Roku Akademickiego.
Zorganizowano zakończenie roku Akademickiego w Domu Kultury w Bielszowicach poprzedzone Mszą Św w kościele pw. Ducha Świętego na Czarnym Lesie.

12). Współpraca z placówkami kulturalnymi w mieście.
Dobrze rozwija się współpraca z MCK, DK Bielszowice.
Nasi słuchacze mają możliwość korzystania ze zniżkowych
biletów na imprezy kulturalne, organizowane w w/w
placówkach.

13). Odpowiedzi na wnioski i zapytania słuchaczy z Walnego Zebrania w 2019r
– Na zapytanie słuchaczy odnośnie zmiany lokalizacji siedziby UTW po rozmowie z władzami miasta nie widzą takiej możliwości zmiany lokalizacji.
Nasza organizacja jak wiele innych stowarzyszeń boryka się z problemami finansowymi. W celu ich częściowego zlikwidowania Zarząd znajduje wolontariuszy do prowadzenia comiesięcznych wykładów i seminariów.
Naczelnym zadaniem zarządu jest dbałość o komunikację pomiędzy słuchaczami naszego Uniwersytetu. A czynimy to poprzez wszelkie informacje podawane na stronie internetowej, na tablicach informacyjnych znajdujących się w holu naszej organizacji a także poprzez werbalny kontakt pomiędzy słuchaczami i przekazywanie wszelkich informacji na różnego typu zajęciach.

Close Menu