BIULETYN RUDZKIEGO UTW

Biuletyn Rudzkiego UTW 

Mijały lata i dni…, czyli historia 13 lat, to tytuł biuletynu Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , który został wydany w październiku 2017 r.

Dokument odzwierciedla 13 lat działalności Uniwersytetu.

Na pewno można stwierdzić, że 23 strony  biuletynu nie wyczerpały  wszystkich tematów i zagadnień, które interesują naszych Szanownych Słuchaczy. Mamy tego pełną świadomość a jednocześnie nadzieję, że coś zostało dla kolejnych kronikarzy UTW, którym życzymy powodzenia!

Rudzki UTW zgłosił swój udział  w projekcie standaryzacji działania UTW w Polsce. a wykonanie  biuletynu było warunkiem przyznania Rudzkiemu Uniwersytetowi  Trzeciego Wieku  Złotego Certyfikatu  „Profesjonalny UTW” przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.

Zespół redakcyjny ma pełną satysfakcję i wyraża  słowa podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie tego skromnego „dzieła”. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy       w stronę sponsorów  z zewnątrz , dzięki którym  nasza publikacja  ujrzała światło dzienne.

Dziękujemy  słuchaczom UTW,  przyjaciołom i bliskim za wsparcie, doping i życzliwą ocenę naszego wysiłku. Mamy nadzieję, że może kiedyś, ktoś zerkając na kartki biuletynu wróci wspomnieniami  do przeżytych wspólnie chwil w Rudzkim UTW…

autorki :

Krystyna Niestrój, Małgorzata Urbańczyk.

KONTAKT

Stowarzyszenie
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

41-709 Ruda Śląska Czarny Las
ul. Tołstoja 13
(w budynku ZSP nr 4 im. Piotra Latoski)

Telefon / Fax (32) 244 20 80
(+48) 603 928 105

utwrudasl@tlen.pl

Godziny urzędowanie biura:
Od poniedziałku do środy: 10:00 – 15:00
W czwartek i piątek biuro NIECZYNNE

Konto Bankowe,Raiffeisen Bank Polska
59175000120000000032649726
nr KRS 0000213614

©2018 IT Engineering