HARMONOGRAM  ZAJĘĆ   

  NA I   SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO  2021/ 2022

                                   01.10.2021 – 31.01.2022

 Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

41-709 Ruda Śląska ul. Lwa Tołstoja 13

                                                  tel. 32 244 20 80

e-mail: utwrudasl@tlen.pl; www.utwrudasl.tolstoj.eu

                                                 KRS 0000213614

  Nr konta bankowego 59175000120000000032649726

  INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

  09.10.2021 godz. 16,00

     Dom Kultury w Bielszowicach 

   Wykładowca: prof. Zygmunt Woźniczka 

 Tytuł wykładu: 100 rocznica Powstań Śląskich 

 W części artystycznej wystąpią Muzycy Rudzkiej Szkoły Muzycznej. 

         ZAJĘCIA  BEZPŁATNE

  1. WYKŁADY GODZ. 15;00

Miejsce – sala UTW przy ul. Tołstoja 13

L.p. Temat Termin Wykładowca
1.

 

Rola muzyki kościelnej w kulturze Śląska 14.10.2021 Prof. Julian Gembalski
2.

 

Śląsk w kręgu sztuki 18.11.2021 red Ewa Niewiadomska
3.

 

4.

Śląska sztuka sakralna

 

Bery i bojki Śląskie

02.12.2021

 

13.01.2022

Marcin Pawlas

 

Andrzej Godoj

 

2.SEMINARIA GODZ.15,00

Miejsce: sala UTW przy ul. Tołstoja 13

Spacerkiem dookoła świata   
Dla wszystkich Dla wszystkich
04.11.2021 Damian Szołtysik

Korona Gór Polskich rowerem.

09.12.2021 mgr Sebastian Kolon

Indianie Ameryki Południowej

27.01.2022 Damian Pomocka

„Symbolika Katedry Średniowiecznej”

 

 Psychologia

25.11.2021 Urszula Koszucka

„Więcej dziecka”

 Zdrowie

20.01.2022 dr Agnieszka Kowalska-Pawełek

Wszystko o jelicie grubym

 

   4.KÓLKA ARTYSTYCZNE

     1)  KOŁO PLASTYCZNE  – poniedziałek godz. 10;00 – 12;00

          Miejsce : sala UTW przy ul Tołstoja 13

     2)  CHÓRśrody godz. 14;30 – 16;30 

        Miejsce: sala UTW przy ul Tołstoja 13

Prowadząca – Jolanta Pilny 

     3)   KOŁO  TEATRALNE  – czwartki  godz. 13:00  – 15:00

Miejsce : sala UTW ul Tołstoja 13

Prowadząca: mgr Małgorzata Urbańczyk

      4) Sekcja RękodziełaŚroda godz.11,00

Miejsce sala UTW ul. Tołstoja 13

  Prowadzące Grażyna Proch i Hildegarda Szymczyk

   5)  Sekcja poetycka

    Spotkania odbywają się 2 x w m-cu

Prowadzi p. Wiesława Żurek

  6).Kawiarenka ”  Bądźmy razem”

Spotkania w piątek godz. 10,30 w siedzibie UTW

Prowadząca Krystyna Niestrój

 7)  AKADEMIA SENIORA    Miejsce: Kino Patria  w Nowym Bytomiu.

Seanse filmowe odbywają się raz w miesiącu w I piątek. Cena biletu razem z kawą 14 zł.     

 8)  Spotkanie opłatkowe 18.XII.2021 godz. 16,00

Miejsce: Dom Kultury w Bielszowicach. ul. Kokota 170 lub siedziba UTW

ZAJĘCIA ODPŁATNE

 1)  LEKTORATY JĘZYKÓW  OBCYCH

Miejsce – sala RTW ul Tołstoja 13.

Informacje o nowych  grupach podawane  są w biurze.

Język angielski –   mgr Jolanta Michna 

    2) GIMNASTYKA IZOMETRYCZNA 

Miejsce; Studio Energia Wirek

W poniedziałek od 04.10.2021

    3)  GIMNASTYKA W WODZIE   

Miejsce: basen w Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju

  Zajęcia odbywają się od 06.10.2021:  środa od godz.11,00

   4) W rytmie tańca

Miejsce Dom Kultury w Bielszowicach

Zajęcia odbywają się w 11.10 poniedziałek godz. 11,00

   UWAGA!

Opłata za czesne (semestr) wynosi 50,00 zł, + Wpisowe dla nowoprzyjętych 30 zł ,

Wpłaty prosimy w miarę możliwości dokonywać przez Internet na nr konta podany na

1 stronie harmonogramu

Close Menu