HARMONOGRAM  ZAJĘĆ   

  

NA I   SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO  2021/ 2022

                                   01.10.2021 – 31.12.2021

 

Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

41-709 Ruda Śląska ul. Lwa Tołstoja 13

                                                  tel. 32 244 20 80

e-mail: utwrudasl@tlen.pl; www.utwrudasl.tolstoj.eu

                                                 KRS 0000213614

  Nr konta bankowego 59175000120000000032649726

  INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

  09.10.2021 godz. 16,00

 

     Dom Kultury w Bielszowicach

 

   Wykładowca: prof. Zygmunt Woźniczka

 

 Tytuł wykładu: 100 rocznica Powstań Śląskich

 

 W części artystycznej wystąpią Muzycy Rudzkiej Szkoły Muzycznej.

 

 

 

         ZAJĘCIA  BEZPŁATNE

 

  1. WYKŁADY GODZ. 15;00

Miejsce – sala UTW przy ul. Tołstoja 13

L.p. Temat Termin Wykładowca
1.

 

Rola muzyki kościelnej w kulturze Śląska 14.10.2021 Prof. Julian Gembalski
2.

 

Śląsk w kręgu sztuki 18.11.2021 red Ewa Niewiadomska
3

 

Śląska sztuka sakralna 02.12.2021 Marcin Pawlas

 

2.SEMINARIA GODZ.15,00

 

Miejsce: sala UTW przy ul. Tołstoja 13

 

Spacerkiem dookoła świata

 

 

Psychologia

 

 

Dla wszystkich Dla wszystkich
1O.11.2021 Damian Szołtysik

Korona Gór Polskich rowerem.

 

03.12.2021 mgr Sebastian Kolon

Indianie Ameryki Południowej

 

 

25.11.2021 Urszula Koszucka

„Więcej dziecka”

 

 

   4.KÓLKA ARTYSTYCZNE

1)  KOŁO PLASTYCZNE  – poniedziałek godz. 10;00 – 12;00

    Miejsce : sala UTW przy ul Tołstoja 13

 

2)  CHÓRśrody godz. 15;00 – 17;00 

        Miejsce: sala UTW przy ul Tołstoja 13

Prowadząca – mgr Aldona Kciuk – Herberg

 

3)   KOŁO  TEATRALNE  – czwartki  godz. 14:00  – 16:00

Miejsce : sala UTW ul Tołstoja 13

Prowadząca: mgr Małgorzata Urbańczyk

 

4) Sekcja RękodziełaŚroda godz.11,00

 

5)  Sekcja poetycka

    Spotkania odbywają się 2 x w m-cu

Prowadzi p. Wiesława Żurek

 

7)  AKADEMIA SENIORA    Miejsce: Kino Patria  w Nowym Bytomiu.

Seanse filmowe odbywają się raz w miesiącu w I piątek. Cena biletu razem z kawą 14zł.

     

8)  Spotkanie opłatkowe 19.XII.2021 godz. 16,00

Miejsce: Dom Kultury w Bielszowicach. ul. Kokota 170 lub siedziba UTW

 

ZAJĘCIA ODPŁATNE

 1)  LEKTORATY JĘZYKÓW  OBCYCH

Miejsce – sala RTW ul Tołstoja 13.

Informacje o nowych  grupach podawane  są w biurze.

Język niemiecki –  mgr Marianna Hann-Lesiuk

Język angielski –   mgr Jolanta Michna

 

    2) GIMNASTYKA IZOMETRYCZNA 

Miejsce; Studio Energia Wirek

W poniedziałek od 04.10.2021

 

    3)  GIMNASTYKA W WODZIE   

Miejsce: basen w Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju

       Zajęcia odbywają się od 04.10.2021: w środa od godz.17,20

   

UWAGA!

Opłata za czesne (semestr) wynosi 50,00 zł, + Wpisowe dla nowoprzyjętych 30 zł ,

Wpłaty prosimy w miarę możliwości dokonywać przez Internet na nr konta podany na

1 stronie harmonogramu

Close Menu