harmonogram 2018/2019

                           HARMONOGRAM  ZAJĘĆ   

  

            NA  II   SEMESTR  ROKU AKADEMICKIEGO  2018 / 2019

                                       01.02.2019 – 31.06.2019 

Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

41-709 Ruda Śląska ul. Lwa Tołstoja 13

                                                tel. 32 244 20 80

e-mail: utwrudasl@tlen.pl; www.utwrudasl.tolstoj.eu

 

                                                   KRS 0000213614

 

                         Nr konta bankowego 59175000120000000032649726

 

                                               ZAJĘCIA  BEZPŁATNE

  1. WYKŁADY GODZ. 15;00

Miejsce – sala UTW przy ul. Tołstoja 13

L.p. Temat Termin Wykładowca
1.

 

Usługa elektroniczna E-PIT 07.02.2019 Bibrzycka Karina

Urząd Skarbowy

2. Zdrowie muzyka i oczy- koncert 07.03.2019 Barbara Mandera
3. Historia poszczególnych dzielnic i Rudzkie zabytki 04.04.2019 Andrzej Godoj
4 Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym 09.05.2019 Policja – Marzena Szwed
5 Ruchy antyszczepieniowe 06.06.2019 Maria Świątkiewicz

 

2.SEMINARIA

Miejsce: sala UTW przy ul. Tołstoja 13

Spacerkiem dookoła świata

g. 15 – 16;30

LITERATURA

g. 15-16;30

dr Jolanta Szcześniak

Dla wszystkich Dla wszystkich
14.02.2019- Damian Pomocka – św. Augustyn

14.03.2019 Damian Szołtysik – Rejs żeglarski na Gotlandie

11.04.2019 Kornelia Witała

– Pieszo z Francji na Hiszpański koniec świata-1000km wielkiej przygody na FRENCH CAMINO

16.05.2019- mgr Jacek Bukal

Japonia kraj Wiśni

 

15.03.2019

12.04.2019

17.05.2019

07.06.2019

 

 

   4.KÓLKA ARTYSTYCZNE

 

1)  KOŁO PLASTYCZNE  –  poniedziałek godz. 17;00 – 19;00

    Miejsce : sala UTW przy ul Tołstoja 13

prowadząca mgr Katarzyna Sulska

 

2)  CHÓR   –  środy  godz. 15;00 – 17;00 

        Miejsce : sala UTW przy ul Tołstoja 13

Prowadząca – mgr  Aldona Kciuk – Herberg

 

3)   KOŁO  TEATRALNE  – czwartki  godz, 14:00  – 16:00

Miejsce : sala UTW ul Tołstoja 13

Prowadząca: mgr Małgorzata Urbańczyk

                       ZAJĘCIA ODPŁATNE

 

1)    LEKTORATY JĘZYKÓW  OBCYCH

Miejsce – sala RTW ul Tołstoja 13.

 Kontynuacja zajęć będzie  zależna od liczebności słuchaczy.

Informacje o nowych  grupach podawane  są w biurze.  Odpłatność : 8 zł/godz.

Język niemiecki  –  mgr Krystyna Niestrój

Język rosyjski  –     mgr Krystyna Niestrój

Język angielski   –   mgr Jolanta Michna

 

     2)   SPOTKANIA INTEGRACYJNE PRZY MUZYCE

Miejsce: Dom Kultury w Bielszowicach. ul. Kokota 170

Spotkania odbywają się w godz. 16;00 – 19;00

Odpłatność dla słuchaczy;  09.02.2019,  18.05.2019,

09.04.2019  10,00-13,00 WALNE ZEBRANIE

 15.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO,

 

    3) GIMNASTYKA IZOMETRYCZNA 

     Miejsce: Fundacja Unia Bracka w Bielszowicach przy ul. Kokota 172

     Zajęcia odbywają się w poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz 10,30-11,15

     oraz środa od godz 14-14,45

w Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14

     Zajęcia odbywają w środy od 04.10.2017 w godz 11,00 – 11,45

     Odpłatność za 45 min – 6 zł.

 

   4)  GIMNASTYKA W WODZIE   

Miejsce: basen w Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju

    Odpłatność za 45 min 6 zł

    Zajęcia odbywają się: we wtorki i czwartek od godz.18,20

    5) JOGA  w II semestrze rezygnujemy z zajęć z Jogi

Miejsce: Studio Energia przy ul. Obrońców Westerplatte w  Wirku.

    Odpłatność  zależna od ilości osób zapisanych na w/w zajęcia

    6)  AKADEMIA FILMOWA    Miejsce : Kino Patria  w Nowym Bytomiu.

Seanse filmowe odbywają się raz w miesiącu w piątek. Cena biletu  razem z kawą 12zł.

  7) Kluby dyskusyjne;

      a) klub seniora UTW – 10-12 siedziba MCK Nowy Bytom,

      b) klubo – kawiarenka „ Bądźmy razem” 10,30 w siedzibie UTW

 8) Sekcja poetycka

Spotkania odbywają się 2x w m-cu we środy godz.10,00, prowadzi Pani Wiesława Żurek

UWAGA!

Opłata za czesne (semestr) wynosi 50,00 zł, + Wpisowe dla nowo przyjętych 30zł ,

Wpłaty prosimy w miarę możliwości dokonywać przez Internet na nr konta podany na

1 stronie harmonogramu

Close Menu