HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  

 NA I   SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO  2020/ 2021

  01.10.2020 – 31.01.2021 

Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

41-709 Ruda Śląska ul. Lwa Tołstoja 13

tel. 32 244 20 80

e-mail: utwrudasl@tlen.pl; www.utwrudasl.tolstoj.eu

KRS 0000213614

 Nr konta bankowego 59175000120000000032649726

 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

                          09.10.2020 godz. 16,00

 

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu

 Wykładowca: prof. Krystyna Wojtynek – Musik

 

Tytuł wykładu: Miłosne fatum w pierwszej kobiecej powieści francuskiej pt. „Księżna de Clèves”.

 

W części artystycznej wystąpi Orkiestra Dęta Policji

           ZAJĘCIA  BEZPŁATNE

  1. WYKŁADY GODZ. 15;00

Miejsce – sala UTW przy ul. Tołstoja 13

L.p. Temat Termin Wykładowca
1.

 

Historia rodów arystokratycznych 19.11.2020 Andrzej Godoj
2. Prawda tradycje zwyczaje Święta Bożego Narodzenia 10.12.2020 ks.dr Stanisław Puchała
3.  

Bliżej sztuki

 

14.01.2021 Red. Ewa Niewiadomska

 

2.SEMINARIA

Miejsce: sala UTW przy ul. Tołstoja 13

 Spacerkiem dookoła świata

godz. 15,00 – 16,00

 Psychologia

godz. 15-16,00

Dla wszystkich Dla wszystkich
O5.11.2020 mgr Sebastian Kolon

Tradycja i obrzędy Islamu-rola kobiet w Islamu

 03.12.2020 mgr Sebastian Kolon

Indianie Ameryki Południowej

 21.01.2021 Damian Pomocka

Symbol najładniejszych Katedr Europy

 

    mgr Urszula Koszutska

     17.12.2020 

  Stop – ekranom

 

   4.KÓLKA ARTYSTYCZNE

1)  KOŁO PLASTYCZNE  – wtorek godz. 16;00 – 18;00

    Miejsce : sala UTW przy ul Tołstoja 13

 

2)  CHÓRśrody godz. 15;00 – 17;00 

        Miejsce: sala UTW przy ul Tołstoja 13

Prowadząca – mgr Aldona Kciuk – Herberg

 

3)   KOŁO  TEATRALNE  – czwartki  godz, 14:00  – 16:00

Miejsce : sala UTW ul Tołstoja 13

Prowadząca: mgr Małgorzata Urbańczyk

 5  Kluby dyskusyjne;

  1. klubo- kawiarenka – wtorek „Bądźmy razem” godz. 10,30 w siedzibie UTW, 

  6  Sekcja poetycka

    Spotkania odbywają się 2 x w m-cu

Prowadzi p. Wiesława Żurek

 

  7  AKADEMIA FILMOWA

Miejsce: Kino Patria  w Nowym Bytomiu.

Seanse filmowe odbywają się raz w miesiącu w I piątek.

Cena biletu razem z kawą 14 zł.

    8  Spotkanie opłatkowe 19.XII.2020 godz. 16,00

Miejsce: Dom Kultury w Bielszowicach. ul. Kokota 170

 

ZAJĘCIA ODPŁATNE

 1)    LEKTORATY JĘZYKÓW  OBCYCH

Miejsce – sala RTW ul Tołstoja 13.

Informacje o nowych  grupach podawane  są w biurze.  Odpłatność : 8 zł/godz.

Język niemiecki –  mgr Marianna Hann-Lesiuk

Język rosyjski –     mgr Krystyna Niestrój

Język angielski –   mgr Jolanta Michna

   2) GIMNASTYKA IZOMETRYCZNA 

Studio Energia Wirek

W poniedziałek od godz.10,15

   3)  GIMNASTYKA W WODZIE   

Miejsce: basen w Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju

    Odpłatność za 45 min 7,50 zł

    Zajęcia odbywają się od 08.10.2020: w środę  od godz.17,20

  UWAGA!

Opłata za czesne (semestr) wynosi 50,00 zł, + Wpisowe dla nowoprzyjętych 30 zł ,

Wpłaty prosimy w miarę możliwości dokonywać przez Internet na nr konta podany na

1 stronie harmonogramu

Close Menu