przestrzeganie seniorów przed różnego rodzaju zagrożeniami

ABC – BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH 

SENIORZE  PAMIĘTAJ!

  1. Chroń poufność kodu PIN do karty – nie zapisuj go na karcie; nie noś zapisanego na kartce w tym samym portfelu, co kartę; zasłaniaj dłonią klawiaturę podczas wpisywania PIN-u na terminalu płatniczym lub bankomacie. 
  2. Zrezygnuj z wypłacenia pieniędzy, gdy bankomat wydaje się „podejrzany” (złodzieje stosują urządzenia do skanowania kart, minikamery, nakładki na klawiatury itp.) – jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zmień bankomat. 
  3. Chroń numer karty i dane osobowe, dzięki  którym złodziej może np. dokonać zakupów w Internecie.
  4. Gdy zgubisz kartę bądź gdy zostanie ona skradziona, zastrzeż ją jak najszybciej – obecnie funkcjonuje wspólny numer telefonu do zastrzegania kart płatniczych dla większości banków w Polsce [+48] 828 828 828. Wykaz banków, które przystąpiły do tego systemu, znajduje się na stronie: www.zastrzegam.pl

Zgłoś fakt kradzieży policji, która wyda stosowne zaświadczenie będące dowodem dla banku, że karta nie została utracona z Twojej winy. W  przypadku zgłoszenia  reklamacji  transakcji  dokonanych  utraconą kartą,  niezbędne  będzie przedstawienie w banku potwierdzenia dokonania takiego zgłoszenia.

Close Menu