RADA SŁUCHACZY SRUTW

Uchwała  nr 6/WZ/2017

Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
z dnia 25.kwietnia 2017 roku

W sprawie wyboru członków rady słuchaczy

 Walne Zebranie członków działając na podstawie regulaminu rady słuchaczy, wybiera członków rady słuchaczy w następującym składzie:

Żurek Wiesława – przewodnicząca
Kamińska Wiesława
Karakowski Andrzej
Łysakowska Urszula
Widera Irena
Fukas Maria
Woźniak Jerzy

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KONTAKT

Stowarzyszenie
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

41-709 Ruda Śląska Czarny Las
ul. Tołstoja 13
(w budynku ZSP nr 4 im. Piotra Latoski)

Telefon / Fax (32) 244 20 80
(+48) 603 928 105

utwrudasl@tlen.pl

Godziny urzędowanie biura:
Od poniedziałku do środy: 10:00 – 15:00
W czwartek i piątek biuro NIECZYNNE

Konto Bankowe,Raiffeisen Bank Polska
59175000120000000032649726
nr KRS 0000213614

©2018 IT Engineering