SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UTW ZA ROK 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014
1. Liczba słuchaczy – 284 osoby

wypisało się 35 osób

zawiesiło uczestnictwo 18 osób

aktualny stan uczestników na dzień 01.04.2015 = 231 osób
2. Zarządy

w 2014 roku odbyło się 5 zarządów + 2 Komisje Rewizyjne

3. Uchwały Zarządu

w 2014 roku uchwalono 1 uchwałę dotyczącą zmiany w
Statucie, dotyczącą profilaktyki uzależnień.

4. Działalność merytoryczna w Rudzkim UTW dzieli się na:
– edukacyjną
– kółka zainteresowań
– sportowo – rekreacyjną

Do działalności edukacyjnej zaliczamy:
– comiesięczne wykłady z różnych dziedzin wiedzy
– seminaria
– lektoraty językowe
– kursy komputerowe

W analizowanym okresie odbyło się 9 wykładów.
Stowarzyszenie prowadzi 4 seminaria:
– Historia Sztuki
– Psychologia
– Historia Polski
– Literatura
W miesiącu każde seminarium realizuje dwa razy
Liczba słuchaczy biorących udział w seminariach jest zmienna
od 10 – 25 słuchaczy.

Lektoraty językowe:
Stowarzyszenie prowadzi 3 lektoraty językowe na różnych poziomach:

– angielski
– niemiecki
– rosyjski

W analizowanym okresie Stowarzyszenie zorganizowało kurs komputerowy, który prowadziła Pani Grażyna Szostok.
Liczba uczestników –

5. Kółka artystyczne

Stowarzyszenie prowadzi w ramach swojej działalności
statutowej chór, teatrzyk i sekcje plastyczną.

Chór
Chór jest zespołem mieszanym 4-głosowym, liczy 34 osoby.
Chórem dyryguje Pani Aldona Kciuk-Herberg.
W miesiącu czerwcu chór wziął udział w Chrzanowskiej
Wiośnie Artystycznej i zajął I miejsce.
W pażdzierniku uczestniczył w przeglądzie Zespołów
Chóralnych i Teatralnych w Oświęcimiu, pozyskując
wyróżnienie.
W styczniu 2014 roku w towarzystwie 4 chórów z
ościennych miast kolędował w kościele w Bielszowicach.

Teatrzyk
Sprawozdanie za rok 2014
Małgorzata Urbańczyk ( opiekun koła teatralnego „SAMO ŻYCIE”,
sekretarz Zarządu UTW)

W roku 2014 następuje cd. realizacji projektu „Ale to już było …” wygranego w ogólnopolskim konkursie „SENIORZY W AKCJI” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. ( od stycznia do czerwca 2014) .
W czasie zajęć z kółka teatralnego i realizacji projektu dużą uwagę poświęcaliśmy ćwiczeniom w mówieniu, ćwiczeniom pamięci, wzbogacaniu słownictwa, swobodnym wypowiedziom, ćwiczeniom oddechowym , nauce oddychania przeponowego, ćwiczeniom głosowym, artykulacji, ćwiczeniom relaksacyjnym, ćwiczeniom poprawnej dykcji, ćwiczeniom koncentracji, treningowi wyobraźni i pracy z tekstem.
Były prowadzone następujące warsztaty:
warsztaty z cyklu „Gest, mimika, głos, oddech” – prowadzone przez „Latającego animatora” z Warszawy– Justynę Wielgus.
warsztaty teatralne prowadzone w Teatrze Śląskim na scenie w Malarni pod kierunkiem znanych aktorów Piotra i Renaty Janiszewskich.
warsztaty z choreografii- taniec współczesny pod kierunkiem instruktora tanecznego.
warsztaty plastyczne- sitodruk.
warsztaty dla uczestników kółka teatralnego w Centrum Kultury im. J. Bisty.
warsztaty w CKŚ na scenie Domu Kultury w Świętochłowicach.
warsztaty podsumowujące projekt- przyjazd koordynatora projektu „Seniorzy w akcji” z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy p. Katarzyny Ścieszki.
Uczestniczyliśmy w spektaklach teatralnych i koncertach.
Teatr Muzyczny w Gliwicach- „Mały Książe”.
Teatr Śląski, scena w Malarni- „Good Morcing lemings” w reż. Anny Wesołowskiej.
Teatr Śląski, scena główna „Skazany na bluesa” w reż. Artura Jakóbi8ka.
CKŚ- Świętochłowice- koncert-„Stachura”.
CKŚ- Ruda Śląska „Kameralna przestrzeń artystyczna”
Spotkania w Teatrze Śląskim z reżyserami: Arturem Jakóbikiem i Anną Wesołowską
Spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe ( „Wieczór poezji Bożonarodzeniowej”
Udział w spotkaniach wyjazdowych UTW:
( 11.04.2014) Udział w Śląskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku ( UTW Świętochłowice). Przygotowałam multimedialną prezentację o działalności naszego UTW.
Udział w szkoleniach liderów projektu w Warszawie
Udział W dniach 3-5.09.2014 r. w Ogólnopolskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.
10- lecie naszego UTW:
przygotowanie prezentacji multimedialnej –„10 lat naszego UTW” ( razem z Krystyną Niestrój).
opracowanie i przygotowanie foldera , plakatów i baneru na 10 lat UTW ( razem z Krystyną Niestrój).
premiera przedstawienia projektowego- „Ale to już było…”
Występy naszego zespołu teatralnego.
(04.06.2014)- występ na zaproszenie Świętochłowickiego UTW- Świętochłowice.
( 12.06.2014) -10- lecie naszego UTW, CKŚ Ruda Śląska, impreza miejska.
(07.10.2014) – występy na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia chorych na cukrzycę z okazji „Światowego Dnia Cukrzycy”.
(11.10.2014) – Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów z całego województwa. Udział w konkursie na najlepszy teatrzyk- zdobyliśmy III miejsce.
– Występ dla stowarzyszenia „Pro Ethica „

Jako sekretarz UTW pisałam protokoły z posiedzeń zarządu.
Brałam udział w tworzeniu nowej strony internetowej .
Plastyka

1. STYCZEŃ – wystawa zbiorowa wszystkich członków koła
w MCK im.H.Bisty w Rudzie Śląskiej „Galeria Fryna” –
– udział regiomalnej telewizji SFERA
Wystawa odbyła się pod hasłem „Kobieta i Karnawał”,
wystawiono również maski „Weneckie”, które zostały
wykonane na warsztatach plastycznych w listopadzie 2013

2. CZERWIEC – Industriada, wystawa prac Doroty Sekuły w pubie Cafe Jazz przy ulicy Kubiny w Wirku.
Wystawa trwała jeden miesiąc.

3. LISTOPAD – GRUDZIEŃ
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – udział w
wystawie i konkursie pod hasłem „Beboki Śląskie”.
Czas trwania listopad/grudzień.
Organizatorzy – CKŚ w Nakle Śląskim, Stowarzyszenie
„Barwy Śląska” i pan Stanisław Trefoń.
Liczba studentów: 17
Obecnie 5 osób nie chodzi.

W programie zajęć w 2014 roku
– studium martwej natury – przedmioty codziennego
użytku jako obiekty malarskie „ światło – cień „
– studium martwej natury – „ owoce-warzywa” jako obiekty
pracy nad światłem i cieniem.
– nauka rysowania ołówkiem i węglem na dużym formacie.
– pudełka i pudła – jako wstęp do „architektury”, nauka
rysowania ołówkiem i węglem.
Poznanie perspektywy.
– wykonanie kartek świątecznych dla UTW (wiekanocne
i bożonarodzeniowe)

6. Działalność sportowo-rekreacyjna

Do działalności sportowo-rekreacyjnej zaliczamy:

– gimnastykę izometryczną w Bielszowicach i Kochłowicach
– gimnastykę w basenie w Nowym Bytomiu
– joga
– zabawy integracyjne w Domu Kultury w Bielszowicach
– wycieczki turystyczne

W gimnastyce izometrycznej w Bielszowicach zajęcia odbywały się 5 x w tygodniu – uczestników w tygodniu było
40 osób.
W basenie w Nowym Bytomiu zajęcia odbywały się 2 x w tygodniu – liczba uczestników łącznie w tygodniu 64 osoby.
Zajęcia z jogi odbywają się w Wirku 1 raz w tygodniu,
liczba uczestników – 17 osób.
Zabawy integracyjne odbywają się 1 raz w miesiącu w Domu
Kultury w Bielszowicach. Liczba uczestników – zmienna
od 30 do 80 osób.
7. Brydż :

Mimo skromnej ilosci członków ,nasi brydżyści spotykają się w siedzibie UTW regularnie w środy o godz, 9.00 . Zachęcają wszystkich zainteresowanych do wspólnej gry!

8. Nowe formy działalności :

W pażdzierniku 2014 roku wprowadzono nową ofertę
działalności UTW – warsztaty ajuwerdy – liczba
uczestników 17 osób. Zajęcia odbywają się 1 raz w
tygodniu.

9. Zajęcia odpłatne i nieodpłatne
Stowarzyszenie prowadzi zajęcia odpłatne i nieodpłatne.

Do odpłatnych zaliczamy:
– lektoraty językowe – koszt 1 godz = 7 zł.
– gimnastyka izometryczna – 45 min – koszt 5 zł
– gimnastyka w basenie – 45 min – koszt 5 zł.
– joga – 1 godz = 5,50 zł.
– ajuwerda – koszt 1 godz = 5,70 zł
– zabawy integracyjne – 4 godziny – koszt dla słuchaczy 7 zł
pozostali uczestnicy 12 zł
– wycieczki turystyczne
– comiesięczny udział w seansach filmowych w kinie „PATRIA”.

Do nieodpłatnych zaliczamy:
– seminaria – comiesięczne wykłady
– kółka artystyczne – chór, teatrzyk , sekcja plastyczna kółko brydżowe.
10.. Język angielski i niemiecki – działalność za 2014 rok

Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem.
W pazdzierniku 2014 roku rozpoczęły naukę 2 początkowe
grupy słuchaczy z j.niemieckiego i angielskiego.
Ilośc grup językowych w 2014 roku :
– język rosyjski – 1 grupa
– język niemiecki – 4 grupy
– język angielski – 7 grup + 1 nowa

Ogółem w zajęciach językowych uczestniczyło 104 osoby.

11. Kino „PATRIA”

Współpraca z kierownictwem kina „PATRIA” układa się
bardzo dobrze. Akademia filmowa spełnia oczekiwania
słuchaczy UTW. Krótkie prelekcje i kawa przed filmem
wprowadzają nastrój odprężenia i przygotowują słuchaczy
na pozytywne emocje.
Filmy, które obejrzeliśmy w tym roku były bardzo zróżnicowane
wzbudzały silne reakcje widzów, wywoływały czasem ostre
dyskusje, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu emocjo-
nalnym widzów.
Nasi kinomani oczekują kolejnych projekcji.
Dziękujemy pani kierownik kina Ewie Brzezińskiej-Dłóciok
za dobór programu filmowego oraz troskę o nasze dobre
samopoczucie i zachętę do udziału w seansach filmowych.
Frekwencja na naszych seansach jest od 40 – 90 uczestników.
Film „Bogowie” był rekordem – zgromadził prawie 120 osób.
Brawo !
Życzymy Akademii Filmowej i jej Kierownictwu dalszej
owocnej działalności na rzecz seniorów UTW.
Nad współpracą z Akademią Filmową czuwa Krystyna Niestrój
– członek Zarządu UTW.

12. RADA SŁUCHACZY
A) Zarząd Samorządu Słuchaczy spotyka się na zebraniach,
w zależności od potrzeb. Odbyły się 4 spotkania na których
omówiono następujące sprawy:
1) Struktura działalności UTW
2) Wycieczka w Sudety / czerwiec 2014 /
3) Organizacja pomocy koleżeńskiej dla chorych członków
UTW – wolontariat.
4) Współpraca UTW z innymi Stowarzyszeniami np. ZNP.
5) Udział Rady Słuchaczy w przygotowaniach do obchodów
X-lecia UTW.
B) Rada Słuchaczy nawiązała kontakt z kierownictwem
kawiarni „Cafe-Clara”. Dzięki temu seniorzy UTW mogą
tam otrzymać kawę i ciasto po obniżonej cenie.
C) W grudniu 2014 roku zorganizowano kameralne
spotkanie opłatkowe

D) W spotkaniach Rady Słuchaczy bierze udział członek
Zarządu UTW – Krystyna Niestrój.
13. WYCIECZKA W SUDETY
W dniach 23 – 25.06.2014 roku odbyła się wycieczka
w Sudety. Brało w niej udział 40 osób.
Organizatorem wycieczki było biuro turystyczne „ATUT”
w Rudzie Śląskiej. Organizatorem wycieczki z ramienia UTW
była Krystyna Niestrój.
Na trasie wycieczki znajdowały się: Karpacz-Krzeszów-
– Chełmsko Śl.- Kowary i Książ.
W trakcie zwiedzania obejrzeliśmy piękne zabytki
Dolnego Śląska, jak również podziwialiśmy przyrodę
np. Wodospad Szklarki. Pogoda i humory nam dopisywały.
Nasz przewodnik Pan Jan spisał się na medal. Dziękujemy !
14. Współpraca z placówkami kulturalnymi w mieście.

Dobrze rozwija się współpraca z MCK, DK Bielszowice
oraz Muzeum Miejskim.
Nasi słuchacze mają możliwość korzystania ze zniżkowych
biletów na imprezy kulturalne, organizowane w w/w
placówkach.
15. Uroczyste obchody X-lecia UTW

W czerwcu 2014 roku w MCK Nowy Bytom odbyła się
uroczysta Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, połączona
z obchodami X- lecia UTW.
W części edukacyjnej wystąpił prof. Jan Miodek.
Przewodniczący Rady Miasta wpisał do księgi zasłużonych
Rady Miasta Panią Prezes Teresę Chudziak a Pani
Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic wręczyła członkom
Zarządu odznakę „Kamrata Rudzkiego”
Po części oficjalnej wystąpił teatrzyk i wystawił sztukę
pt. „Ale to już było” i chór akademicki RUTW.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania słuchaczy z Walnego Zebrania w 2014r
– Zarząd nie może wystąpić do Prezydenta Miasta z prośbą
aby wszystkie środki znajdujące się w poz. konkursowej
„ aktywizacja osób starszych” przekazywane były tylko
dla UTW. Do konkursu pt. aktywizacja osób starszych
mogą się zgłaszać wszystkie organizacje, które w swojej
działalności statutowej prowadzą zajęcia z osobami starszymi.

– Zgodnie z życzeniem słuchaczy Stowarzyszenie UTW
podjęło współpracę z wieloma instytucjami min. z Muzeum
Miejskim – prowadzenie wycieczek, pogadanek
z Biblioteką Miejską, a także ze Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego, który nam wypożycza salę na spotkania na
comiesięczne wykłady.
– Wytypowano 4 osoby z ramienia Uniwersytetu do mającej
powstać Rady Seniorów.

KONTAKT

Stowarzyszenie
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

41-709 Ruda Śląska Czarny Las
ul. Tołstoja 13
(w budynku ZSP nr 4 im. Piotra Latoski)

Telefon / Fax (32) 244 20 80
(+48) 603 928 105

utwrudasl@tlen.pl

Godziny urzędowanie biura:
Od poniedziałku do środy: 10:00 – 15:00
W czwartek i piątek biuro NIECZYNNE

Konto Bankowe,Raiffeisen Bank Polska
5917500012000000003264972
nr KRS 0000213614