Walne zebranie!!

Walne zebranie!!

Do momentu odwołania epidemii w kraju odwołujemy Walne Zebranie zaplanowane na 23.04.2020, jednocześnie proszę osoby składające sprawozdanie ; sekcja  Chóralna, teatralna, poetycka klub dyskusyjny, akademia filmowa, kawiarenka uniwersytecka  o przesłanie drogą meilową chudziak.teresa@gmail.com materiałów potrzebnych do sporządzenia sprawozdania merytorycznego za okres 01-12.2019 r. życzę zdrowia Teresa Chudziak

Close Menu