ZUS

Dzień dobry

Szanowni Państwo,

w roku 2022 weszły w życie nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych w tym również tych, które dotyczą świadczeniobiorców pobierających emeryturę lub rentę.

Wychodząc naprzeciw potrzebom informacji w tym zakresie, pragniemy zaproponować pomoc.

21 stycznia 2022 r., w godzinach od 9:00 do 11:00 organizujemy dyżur telefoniczny na temat zmian w emeryturach i rentach od 2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w przesłanym załączniku.

Będziemy wdzięczni za pomoc w rozpropagowaniu tych informacji, np. poprzez ich zamieszczenie na Państwa stronie internetowej, rozesłanie w newsletterze.

Załącznik;

Oddział w Chorzowie
Zapraszamy na dyżur telefoniczny
Temat: Zmiany w emeryturach i rentach od 2022 r.
Termin: piątek, 21 stycznia 2022 r., godz. 9:00 – 11:00
Numer telefonu: 32 34 90 626
Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, a w szczególności:
1. co się zmieniło w kwestii ponownego obliczenia wysokości emerytury w 2022 r.?
2. jakie dokumenty trzeba złożyć by można przeliczyć wysokość emerytury z tytułu zatrudnienia?
3. granice osiąganych przychodów oraz skutki ich przekroczenia;
4. zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu świadczeń emerytalno-rentowych od stycznia 2022r.;
5. zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez emeryta/rencistę.

Dziękujemy za pomoc.

Close Menu